Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-2/12 Usługa druku książki (monografii) oraz publikacji w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)