OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-11/13 Usługa druku książki (monografii) w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego
(Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10).