OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

DYR.Zam.Publ.-09/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim, na Pojezierzu Kaszubskim