OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-24/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji konferencji pt. „Wylęgarnia 2011” w województwie podkarpackim