OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/11  Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu PN.„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych””,realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego(Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10)