OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi hotelarsko-gastronomicznej

DYR.Zam.Publ.-11/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim na Pojezierzu Kaszubskim