OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - Wykonanie materiałów reklamowych

DYR.Zam.Publ.-15/11

Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu Pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.