Ogłoszenie o zamównieniu - usługi

DYR.Zam.Publ.-13/11

Usługa druku książki (monografii) pt. Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku wraz z dostawą w ramach realizacji Projektu pt. Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego, Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.