OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-12/13 Odczynniki specjalistyczne - powietrze syntetyczne o czystości 5.0 - 4 butle po 50 litrów.