Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki

DYR.Zam.Publ.-43/11. Dostawa przystawki 4-kanałowej do detekcji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym (Real Time PCR Thermocycler) z licencją do PCR, marki Eppendorf – kompatybilnej z Termocyclerem marki Eppendorf, model Mastercycler ep Gradient S. – 1 szt., fabrycznie nowej, w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.