Przetarg - ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

 ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ ORAZ WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W CELU  ORGANIZACJI KONFERENCJI  PT.: „Wylęgarnia 2011”  

ZORGANIZOWANEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W RAMACH PROJEKTU  PN.: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”,

 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego:

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.