Przetarg - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 252024 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243550 - 2010 data 09.08.2010 r.