Przetarg - Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych

DYR.Zam.Publ.-07/10

Zmiana treści siwz.


Tytuł zamówienia - przetargu:
 
"Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w miarę potrzeb dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze – Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Plac Kościuszki 5,  32-640 Zator, pow. oświęcimski (woj. małopolskie)”.