Zamówienie z wolnej ręki - dostawa

DYR.Zam.Publ.-14/12 Sprzedaż i dostawa 2 kg zapłodnionej ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach Projektu pilotażowwgo w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień, realizowany z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr Umowy 00005-61724- OR1400003/10/11)