ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOSTAWY

"Dostawa zagranicznych czasopism naukowych  w 2011 roku dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego  w Olsztynie".