ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w miarę  potrzeb dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze

   – Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

 Plac Kościuszki 5,  32-640 Zator, pow. oświęcimski (woj. małopolskie)”.