ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA CZASOPISM

"Dostawa zagranicznych czasopism naukowych w 2011 roku dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie".