ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

"ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ ORAZ WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ W CELU  ORGANIZACJI KONFERENCJI  PT.: „Wylęgarnia 2011” ZORGANIZOWANEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W RAMACH PROJEKTU"

PN.: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”,

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego:

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.