Zmiana ogłoszenia O ZAMÓWIENIU - dostawy z 15 lutego 2011