Rejestr zmian

Tytuł Updated date Zmiany
Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego Fri, 20/11/2020 - 01:02
Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Tue, 17/11/2020 - 15:26
„Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)” Tue, 17/11/2020 - 11:18
Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia peryferyjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Tue, 10/11/2020 - 15:58
Remont pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego oraz adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku Fri, 06/11/2020 - 22:58
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” Fri, 06/11/2020 - 16:51
Dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa Fri, 11/09/2020 - 08:53
Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do IRS w Olsztynie na potrzeby projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) ..." Wed, 12/08/2020 - 14:02
Przetarg na usługi społeczne Mon, 10/08/2020 - 15:15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO II Mon, 27/07/2020 - 14:48
Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Mon, 27/07/2020 - 14:41
Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb na potrzeby realizacji projektu REGA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Mon, 27/07/2020 - 14:25
Dyrekcja IRS Mon, 20/07/2020 - 09:27
Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych Wed, 15/07/2020 - 11:53
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO Fri, 03/07/2020 - 10:06
Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn Thu, 02/07/2020 - 14:10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Mon, 29/06/2020 - 13:40
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Mon, 29/06/2020 - 13:39
Dostawa materiału zarybieniowego Fri, 26/06/2020 - 14:09
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (9) Wed, 24/06/2020 - 15:19