Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody.