Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia

 

 

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I,  umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20  zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/27673/details