OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-22/11

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2010/2011 realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”,