OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-14/13 Usługa dokumentacji, przygotowania i realizacji filmu dokumentalnego-edukacyjnego o tematyce przyrodniczej w ramach projektu PT: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10).