Przetarg - Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

w Olsztynie

OGŁASZA

pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;