Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-27/14 Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i osprzętem do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

DYR.Zam.Publ.-26/14 Dostawa urządzeń telemetrii akustycznej dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach (woj. pomorskie).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-25/14 Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-24/14 Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2013/2014 realizowana w ramach Operacja PT. „Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-23/14 Dostawa urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat plecakowy) oraz urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego w ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-22/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2015” w powiecie Puławy (woj. lubelskie) w ramach projektu, pn.