Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-5/15 Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-2/II/15 Dostawa czytnika oraz kodowanych znaczków drutowych do znakowania ryb 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-4/15. Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/15
Świadczenie usługi pt.: „Usługa druku i dostawa książek w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowanie materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”. Program Operacyjny - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DYR.Zam.Publ.-2/15
Dostawa czytników oraz kodowanych znaczków drutowych do znakowania ryb w ramach Projektu PN.: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych - ,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.- 1/15- świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji  pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób  wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam. Publ.-36/14 Usługa druku i dostawa książek i broszur w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej  wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizamów wodnych". Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA