Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ. - 34/14 Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do analizy danych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-33/14 - Przygotowanie do druku i wydanie monografii – „Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych, na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA (zamówienie poniżej 30 tys. euro)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-32/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-31/14 Usługa druku dwóch książek (monografii) w ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-30/14 Wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-29/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia pt.: „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/14 Dostawa i montaż elementów dwóch systemów recyrkulacyjnych, wózka paszowego i czujnika tlenowego w ramach Projektu "Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"