Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-3/14 Zakup paliw płynnych na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-2/14 Dostawa komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych realizowana w ramach operacji pt. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-1/14 Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-32/13 Dostawa jednej sztuki komputera stacjonarnego z wyposażeniem i oprogramowaniem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-31/13 Dostawa uchwytu do preparatyki do zadanego punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.- 30/13 Dostawa uchwytu do preparatyki do zadanego punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-29/13 dostawa zagranicznych czasopism naukowych dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w 2014 roku.

UWAGA!!! Zostało zmienione ogłoszenie o przetargu, załącznik Nr 2 do SIWZ, oraz załącznik Nr 2 do SIWZ w formacie doc.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/13 Dostawa sprężarki do urządzenia szlifującego, uchwytu do preparatyki do zadanego punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-27/13 Dostawa mikroskopu do badań terenowych z wyposażeniem w ramach Operacji PT. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11)

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-26/13 Dostawa detektorów oraz znaczków drutowych kodowanych w systemie dziesiętnym