Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ. 1/2016 - „Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

DYR.Zam.Publ.-7/15 Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach koło Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-6/15 Dostawa paszy tuczowej dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim) – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-5/15 Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-2/II/15 Dostawa czytnika oraz kodowanych znaczków drutowych do znakowania ryb 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-4/15. Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/15
Świadczenie usługi pt.: „Usługa druku i dostawa książek w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowanie materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”. Program Operacyjny - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DYR.Zam.Publ.-2/15
Dostawa czytników oraz kodowanych znaczków drutowych do znakowania ryb w ramach Projektu PN.: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych - ,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.