Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

Przetarg na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy tuczowej dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-4/2016. „Dostawa paszy tuczowej dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy tuczowej dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/2016. „Dostawa paszy tuczowej dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ. 1/2016 - „Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.