Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej IRS, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)