Rejestr zmian

Tytuł Data uaktualnienia Zmiany
Dyrekcja IRS czw., 21/07/2022 - 09:59
Regulamin organizacyjny IRS pon., 11/07/2022 - 10:54
Schemat organizacyjny IRS pon., 11/07/2022 - 09:02
Zapytanie ofertowe nr 26/2021/ZO/ZUT pt. Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie czw., 02/12/2021 - 13:17
Zapytanie ofertowe nr 22/2021/ZO/DORADZTWO pt. Dostawa materiałów biurowych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. śr., 01/12/2021 - 10:15
Informacje nieudostępnione śr., 24/11/2021 - 09:20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO II śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI śr., 24/11/2021 - 09:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI śr., 24/11/2021 - 09:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI śr., 24/11/2021 - 09:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO śr., 24/11/2021 - 09:12
Informacja o wyniku sondażu na zadanie pn.: "Dostawa aparatury laboratoryjnej do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie" śr., 24/11/2021 - 09:12
Zapytanie ofertowe pt. Dostawa hormonów i do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb. śr., 24/11/2021 - 09:12