Rejestr zmian

Tytuł Data uaktualnienia Zmiany
Dyrekcja IRS pon., 17/01/2022 - 10:14
Zapytanie ofertowe nr 26/2021/ZO/ZUT pt. Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie czw., 02/12/2021 - 13:17
Zapytanie ofertowe nr 22/2021/ZO/DORADZTWO pt. Dostawa materiałów biurowych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. śr., 01/12/2021 - 10:15
Informacje nieudostępnione śr., 24/11/2021 - 09:20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO II śr., 24/11/2021 - 09:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI śr., 24/11/2021 - 09:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI śr., 24/11/2021 - 09:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI śr., 24/11/2021 - 09:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO śr., 24/11/2021 - 09:12
Informacja o wyniku sondażu na zadanie pn.: "Dostawa aparatury laboratoryjnej do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie" śr., 24/11/2021 - 09:12
Zapytanie ofertowe pt. Dostawa hormonów i do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb. śr., 24/11/2021 - 09:12
Zamówienia publiczne śr., 24/11/2021 - 08:54
Zapytanie ofertowe 19/2021/ZO/ZUT. Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR . czw., 18/11/2021 - 11:41