Regulamin organizacyjny IRS

(Obowiązujący od 17-05-2022 - Na podstawie Zarządzenia nr 6/2022 r. z dnia 23-03-2022 r. Dyrektora Instytutu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie)