Regulamin organizacyjny IRS

(Obowiązujący od 30-06-2022 - Na podstawie Zarządzenia nr 24/2022 r. z dnia 30-06-2022 r. Dyrektora Instytutu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie)