Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 5/2021/IRŚ. Dostawa laptopa, monitora , oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa, monitora ,  oprogramowania  oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 02.08.2021  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

Zapytanie ofertowe 2/2021.ZO/JEZIORÓWKA. Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Zam.29/2021/TP/IRŚ

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie.

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie zakupowej Zamawiajacego pod adresem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/34814/details

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/ZO/IRŚ pt. Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby realizacji w terenie dla jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  na potrzeby realizacji w terenie dla jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie

 

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie

Dokumentacja dla przedmiotowego postępowania została zamieszczona na Platformie zakupowej pod adresem:

Zapytanie ofertowe pt. Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr 29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r).

Dokumenty do przedmiotowego postępowania, zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem:

 

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”

 

Dokumenty do przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie:

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkuba

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz  adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach  kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” 

(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)