Przetargi

Dostawa nadajników telemetrycznych do znakowania ryb.

Dostawa nadajników telemetrycznych do znakowania ryb na potrzeby realizacji projektu pt. Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych w naturalnym środowisku niedostępnym ze względu na przeszkody migracyjne.

(Umowa o dofinansowanie Nr 00006-6520.13-OR1600008/19/20 z dnia 30.10.2020 r.)

 

Postępowanie wraz z dokumentacją do pobrania, znajduje się na stronie:

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkuba

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz  adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach  kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” 

(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

 

Zawarcie umowy ramowej II na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

Nr sprawy 9/2021/PN/IRS 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej II na zarybianie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021. DYR.Zam.Publ.-9/2021

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia

 

 

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I,  umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20  zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie:

Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt.

Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. realizowana na potrzeby operacji pt. Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej”, w zakresie Priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody.

Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody na potrzeby na potrzeby realizacji projektu pt.: „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I; umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja dla przedmiotowego postępowania została zamieszczona na platformie zakupowej pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/27298/details

Dostawa i adaptacja kontenerów.

Dostawa i adaptacja kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

DYR.Zam.Publ.-2/2021. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021”2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach: „Opis przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 1.1. - 1.17.