Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 26/2021/ZO/ZUT pt. Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej można złożyć do dnia 26.11.2021  r. do godziny 10:00. Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 10:15.

Zapytanie ofertowe nr 22/2021/ZO/DORADZTWO pt. Dostawa materiałów biurowych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa materiałów biurowych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”,  w zakresie działania: 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”.

Zam.42/2021/TP/IRŚ pt. Dostawa materiału zarybieniowego - Narybek jesienny 0+ certy do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

Dostawa materiału zarybieniowego - Narybek jesienny 0+ certy  do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt.

Zapytanie ofertowe pt. Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – ZAKŁADU HODOWLI RYB JESIOTROWATYCH.

Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – ZAKŁADU HODOWLI RYB JESIOTROWATYCH

Zapytanie ofertowe 19/2021/ZO/ZUT. Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR .

Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych, w naturalnym środowisku, niedostępnym ze względu na przeszkody migracyjne” (Umowa nr 00006-6520.13-ORI1600008/19/20)  PO „Rybactwo i morze”.

 

Zam.39/2021/TP/IRŚ. Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie.

 

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie.

 

Zam. 35/2021/TP/KONTENERY. Dostawa urządzeń pomiarowych - urządzenie do uzdatniania wody i echosonda.

Dostawa urządzeń pomiarowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania znajdują się na platformie zakupowej Zamawiajacego pod linkiem:

Zapytanie ofertowe Zam. 7/2021/ZO/KONTENERY

Dostawa jednorazowa specjalistycznej odzieży ochronnej na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20. Działanie 2.1. Innowacje w Akwakulturze.

Zam.34/2021/TP/KONTENERY pt. Dostawa kompletu mierników wieloparametrycznych z wyposażeniem.

Dostawa kompletu mierników wieloparametrycznych z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego tj:

Zam.32/2021/TP/IRŚ pt. Dostawa paszy tuczowej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie

 

Dostawa paszy tuczowej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie.

 

Dokumenty dla przedmiotowego postepowania zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/37725/details