Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej IRS-PIB na kadencję 2021-2025

1. Prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat UWM Olsztyn
2. Prof. dr hab. Krzyszof Formicki ZUT Szczecin
3. Prof. dr hab. Barbara Gworek IOŚ Warszawa
4. Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz IRS-PIB
5. Prof. dr hab. Mirosław Szczepkowski IRS-PIB
6. Prof. dr hab. Jacek Wolnicki IRS-PIB
7. Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos IRS-PIB
8. Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś IRS-PIB
9. Dr hab. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT ZUT Szczecin
10. Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu IRS-PIB
11. Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW SGGW Warszawa
12. Dr hab. Krzysztof Kupren, prof. UWM UWM Olsztyn
13. Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, prof. Instytutu IRS-PIB, Z-ca Dyrektora ds. naukowych
14. Dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG UG Gdańsk
15. Prof. dr hab. Piotr Parasiewicz IRS-PIB
16. Dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska, prof. UPP UP Poznań
17. Dr hab. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB MIR-PIB Gdynia
18. Dr hab. Justyna Zamorska, prof. PRz Politechn. Rzeszów
19. Dr hab. Rafał Kamiński IRS-PIB
20. Dr hab. Agata Cejko IRS-PIB
21. Dr hab. Daniel Żarski PAN Olsztyn
22. Dr inż. Joanna Grudniewska IRS-PIB
23. Dr inż. Marta Jamróz MRiRW Warszawa
24. Dr inż. Andrzej Kapusta IRS-PIB
25. Dr inż. Dariusz Ulikowski IRS-PIB
26. Mgr inż. Mirosław Skołysz SPRŁ
27. Mgr inż. Tomasz Szulc MEiN Warszawa
28. Inż. Wojciech M. Skorupa PTR

Prezydium Rady Naukowej 

Prof. dr hab. Krzysztof Formicki  przewodniczący
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś zastępca przewodniczącego 
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki zastępca przewodniczącego 
   
Sekretarz Rady Naukowej  
Dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta

Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne

Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, prof. Instytutu przewodnicząca 
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś   
Dr hab. Agata Cejko  
Dr inż. Andrzej Kapusta  

Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych 

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  przewodniczący
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu  
Prof. dr hab. Mirosław Szczepkowski  
Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, prof. Instytutu  

Komisja przeprowadzająca weryfikację efektów kształcenia w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo na poziomie 8 PRK

Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos  przewodniczący
Prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat  
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  
Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu  
Prof. dr hab. Piotr Parasiewicz  
Prof. dr hab. Mirosław Szczepkowski  
Dr hab. Krzysztof Kupren, prof. UWM  
Dr hab. Rafał Kamiński  
Dr hab. Agata Cejko  

Komisja skrutacyjna 

Dr inż. Andrzej Kapusta przewodniczący
Dr hab. Rafał Kamiński  
Dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta  

 

Wybory uzupełniające skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - PIB, kadencja 2021-2025

(informacje poniżej w formie plików PDF do pobrania)

1) Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 42/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 w sprawie uzupełnienia składu Rady Naukowej IRS-PIB, regulaminu wyborów i powołania Komisji Wyborczej.
2) Regulamin przeprowadzania wyborów do RN IRS oraz uzupełniania składu Rady w trakcie kadencji.
3) Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej
4) Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej
5) Lista kandydatów
6) Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej