Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej IRS-PIB na kadencję 2021-2025

1. Prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat UWM Olsztyn
2. Prof. dr hab. Krzyszof Formicki ZUT Szczecin
3. Prof. dr hab. Barbara Gworek IOŚ Warszawa
4. Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz IRS-PIB
5. Prof. dr hab. Krzysztof Kupren UWM Olsztyn
6. Prof. dr hab. Piotr Parasiewicz IRS-PIB
7. Prof. dr hab. Jacek Wolnicki IRS-PIB
8. Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś IRS-PIB
9. Dr hab. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT ZUT Szczecin
10. Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu IRS-PIB
11. Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW SGGW Warszawa
12. Dr hab. Jarosław Król, prof. Instytutu IRS-PIB
13. Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, prof. Instytutu IRS-PIB, Z-ca Dyrektora ds. naukowych
14. Dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG UG Gdańsk
15. Dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska, prof. UPP UP Poznań
16. Dr hab. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB MIR-PIB Gdynia
17. Dr hab. Justyna Zamorska, prof. PRz Politechn. Rzeszów
18. Dr hab. Rafał Bernaś, prof. Instytutu IRS-PIB
19. Dr hab. Agata Cejko, prof. Instytutu
IRS-PIB
20. Dr hab. Rafał Kamiński, prof. Instytutu
IRS-PIB
21. Dr hab. Daniel Żarski PAN Olsztyn
22. Dr inż. Joanna Grudniewska IRS-PIB
23. Dr inż. Marta Jamróz MRiRW Warszawa
24. Dr inż. Andrzej Kapusta IRS-PIB
25. Dr inż. Maciej Rożyński IRS-PIB
26. Mgr inż. Mirosław Skołysz SPRŁ
27. Mgr inż. Tomasz Szulc MEiN Warszawa
28. Inż. Wojciech M. Skorupa PTR

Prezydium Rady Naukowej 

Prof. dr hab. Krzysztof Formicki  przewodniczący
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś zastępca przewodniczącego 
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki zastępca przewodniczącego 
   
Sekretarz Rady Naukowej  
Dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta

Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne

Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, prof. Instytutu przewodnicząca 
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś   
Dr hab. Agata Cejko, prof. Instytutu  
Dr inż. Andrzej Kapusta  

Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych 

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  przewodniczący
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu  
Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, prof. Instytutu  
Dr hab. Rafał Kamiński, prof. Instytutu  

Komisja przeprowadzająca weryfikację efektów kształcenia w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo na poziomie 8 PRK

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś przewodniczący
Prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat  
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
Prof. dr hab. Piotr Parasiewicz  
Prof. dr hab. Krzysztof Kupren  
Dr hab. Rafał Bernaś, prof. Instytutu  
Dr hab. Agata Cejko, prof. Instytutu  
Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu  
Dr hab. Jarosław Król, prof. Instytutu  
Dr hab. Rafał Kamiński, prof. Instytutu  

Komisja skrutacyjna 

Dr inż. Andrzej Kapusta przewodniczący
Dr hab. Rafał Kamiński, prof. Instytutu  
Dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta