Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej IRS na kadencję 2021-2025

1. Prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat UWM Olsztyn
2. Prof. dr hab. Krzyszof Formicki ZUT Szczecin
3. Prof. dr hab. Tomasz Heese IMiGW-PIB Warszawa
4. Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz IRS 
5. Prof. dr hab. Jacek Wolnicki IRS 
6. Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos IRS 
7. Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś IRS 
8. Dr hab. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT ZUT Szczecin
9. Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu IRS 
10. Dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW SGGW Warszawa
11. Dr hab. Krzysztof Kupren, prof. UWM UWM Olsztyn
12. Dr hab. Piotr Parasiewicz, prof. Instytutu IRS 
13. Dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. Instytutu IRS 
14. Dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG UG Gdańsk
15. Dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska, prof. UPP UP Poznań
16. Dr hab. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB MIR-PIB Gdynia
17. Dr hab. Agnieszka Tórz, prof. ZUT ZUT Szczecin
18. Dr hab. Rafał Kamiński IRS 
19. Dr hab. Agata Kowalska IRS 
20. Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke IRS, Z-ca Dyrektora ds. naukowych
21. Dr hab. Daniel Żarski PAN Olsztyn
22. Dr inż. Joanna Grudniewska IRS
23. Dr inż. Marta Jamróz MRiRW Warszawa
24. Dr inż. Andrzej Kapusta IRS 
25. Dr inż. Dariusz Ulikowski IRS 
26. Mgr inż. Mirosław Skołysz SPRŁ
27. Mgr inż. Tomasz Szulc MEiN Warszawa
28. Inż. Wojciech M. Skorupa PTR

Prezydium Rady Naukowej 

Prof. dr hab. Krzysztof Formicki  przewodniczący
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś zastępca przewodniczącego 
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki zastępca przewodniczącego 
   
Sekretarz Rady Naukowej  
Dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta

Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne

Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke  przewodnicząca 
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś   
Dr hab. Agata Kowalska  
Dr inż. Andrzej Kapusta  

Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych 

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  przewodniczący
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu  
Dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. Instytutu  
Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke   

Komisja przeprowadzająca weryfikację efektów kształcenia w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo na poziomie 8 PRK

Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos  przewodniczący
Prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat  
Prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  
Dr hab. Stefan Dobosz, prof. Instytutu  
Dr hab. Piotr Parasiewicz, prof. Instytutu  
Dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. Instytutu  
Dr hab. Krzysztof Kupren, prof. UWM  
Dr hab. Rafał Kamiński  
Dr hab. Agata Kowalska   

Komisja skrutacyjna 

Dr inż. Andrzej Kapusta przewodniczący
Dr hab. Rafał Kamiński  
Dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta