Dokumenty i procedury

Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w przypadku osób, którym wszczęto przewód doktorski od 1 października 2019 roku

Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w przypadku osób, którym wszczęto przewód doktorski w terminie przed 30 kwietnia 2019 roku