Dyrekcja IRS

Dyrektor Instytutu

dr inż. Anna Wiśniewska

Kontakt:

tel. +48 89 524 01 71

fax +48 89 524 05 05

dyrektor@infish.com.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. inż.  Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Kontakt:

tel. +48 89 524 01 71

tel. kom. +48 504 24 10 82

fax +48 89 524 05 05

a.napiorkowska-krzebietke@infish.com.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. rozwoju

mgr inż. Adam Sudyk

Kontakt:

a.sudyk@infish.com.pl

 

 

P.O. Główny księgowy

mgr Aneta Lewandowska

Kontakt:

tel. +48 89 524 01 71

fax. +48 89 524 05 05

a.lewandowska@infish.com.pl