dr Barbara Kazuń

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 24 90

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2007 r. ukończyła Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu „Chorób ryb” zorganizowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Antychowicza i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie choroby ryb. W 2009 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Stymulowanie odporności przeciwwirusowej preparatem BIOIMMUNO u suma afrykańskiego (Clarias gariepinus (Burchell, 1822))” i uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa.

W Zakładzie zajmuje się doskonaleniem metod diagnostyki laboratoryjnej chorób bakteryjnych ryb oraz diagnostyką chorób zakaźnych ryb hodowlanych i akwariowych.