dr inż. Krzysztof Kazuń

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 24 90

Absolwent Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, kierunku Rybactwo Śródlądowe. W 1992 roku zatrudniony w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na stanowisku specjalisty. W 1993 roku współorganizator i wykładowca w kursach szkoleniowych z zakresu chorób ryb organizowanych w ramach programu TEMPUS. W 2000 roku obronił dysertację doktorską pod tytułem „Zastosowanie preparatu Propiscin do znieczulenia ogólnego ryb” w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Obecnie zatrudniony w Zakładzie Patologii i Immunologii Ryb Instytutu Rybactwa Śródlądowego, gdzie w ramach Tematu Badawczego realizowanego przez Zakład zajmuje się diagnostyką chorób zakaźnych i niezakaźnych ryb, prowadzi badania w zakresie parazytologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, rozpoznawania i zwalczania inwazji pasożytniczych u ryb, prowadzi badania przedrejestracyjne leków i preparatów biobójczych dla ryb oraz badania terenowe. Dodatkowo uczestniczy jako organizator i wykładowca w szkoleniach dot. dobrostanu ryb organizowanych przez Instytut oraz współuczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską. Równolegle zajmuje się zagadnieniami związanymi z administracją i bezpieczeństwem sieci komputerowej w budynku Instytutu w Żabieńcu.