dr inż. Maciej Rożyński

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 01 71

Przebieg pracy naukowej: szkoła wyższa, uzyskanie stopnia naukowego:

magister – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, 2011 r.;

kierunek: Rybactwo; specjalizacja: Akwakultura i akwarystyka;

I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską w 2011 roku organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

doktor – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Akwakultury 2020 r.;

dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: zootechnika i rybactwo;

rozprawa doktorska wyróżniona przez Radę Naukową IRS uchwałą nr 26/2020.

 

 Zainteresowania badawcze:

 - anestetyki w akwakulturze,

 - indukcja znieczulenia ogólnego u ryb,

 - szeroko pojęty dobrostan ryb,

 - stres i jego markery,

 - wskaźniki hematologiczne i biochemiczne osocza krwi jako markery stanu fizjologicznego i zdrowotnego ryb,

 - systemy recyrkulacyjne,

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Publikacje naukowe:

 1. Rożyński M., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2022 – Influence of brief immersion in an aqueous solution of sodium chloride and/or copper sulphate on the physiological state of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) selects – Fisheries & Aquatic Life 30: 104-111; doi: 10.2478/aopf-2022-0010
 2. Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Rożyński M., Gomułka P., Rożyński R. 2022 – Influence of intraperitoneal implantation of 12 mm PIT on the welfare of juvenile brown trout (Salmo trutta) – Fisheries Research 255, 106458; doi: 10.1016/j.fishres.2022.106458
 3. Rożyński M., Demska-Zakęś K., Rożyński R., Formicki K., Zakęś Z. 2021 – Effects of functional feeds on hematological and biochemical indicators of juvenile sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) – Fisheries & Aquatic Life 29: 124-134; doi: 10.2478/aopf-2021-0014
 4. Rożyński M., Sikora A., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2021 – Influence of brief immersion in an aqueous solution of sodium chloride and/or copper sulphate on pikeperch (Sander lucioperca (L.)) blood parameters – Annals of Animal Science 22(2): 643-651; doi: 10.2478/aoas-2021-0064
 5. Terech-Majewska E., Pajdak-Czaus J., Kaczorek-Łukowska E., Rożyński M., Zakęś Z., Kowalska A., Kazuń K., Siwicki A.K. 2021 – Influence of effective microorganisms on pikeperch nonspecific humoral immunity, general condition, and development – Fisheries & Aquatic Life 29: 80-87; doi: 10.2478/aopf-2021-0010
 6. Demska-Zakęś K., Gomułka P., Rożyński M., Zakęś Z.2021 – Effect of a short-term sodium chloride bath on juvenile pikeperch (Sander lucioperca) welfare – Aquaculture Reports 19, 100569; doi: 10.1016/j.aqrep.2020.100569
 7. Schulz P., Terech-Majewska E., Siwicki A.K., Kazuń B., Demska-Zakęś K., Rożyński M., Zakęś Z. 2020 – Effect of different routes of vaccination against Aeromonas salmonicida on rearing indicators and survival after an experimental challenge of pikeperch (Sander lucioperca) in controlled rearing – Vaccines 8, 476; doi: 10.3390/vaccines8030476
 8. Rożyński M., Ziomek E., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2019 – Impact of inducing general anaeshesia with MS-222 on haematological and biochemical parameters of pikeperch (Sander lucioperca) – Aquaculture Research 50: 2125-2132; doi: 10.1111/are.14090
 9. Zakęś Z., Rożyński M., Demska-Zakęś K. 2019 – Effect of PIT tagging on hematology and plasma composition of juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Aquaculture International 27: 971-981; doi: 10.1007/s10499-019-00357-7
 10. Zakęś Z., Rożyński M., Kapusta A., Ziomek E., Demska-Zakęś K. 2018 – Impact of the surgical implantation of acoustic transmitters on the condition and health of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Fisheries & Aquatic Life 26: 185-192; doi: 10.2478/aopf-2018-0020
 11. Rożyński M., Hopko M., Stawecki K., Zakęś Z. 2018 – Impact of fish size, water temperature, and MS-222 concentration on inducing general anesthesia in pikeperch (Sander lucioperca) – Aquaculture Research 49: 2774-2781; doi: 10.1111/are.13738
 12. Rożyński M., Demska-Zakęś K., Sikora A., Zakęś Z. 2018 – Impact of inducing general anesthesia with Propiscin (etomidate) on physiology and health of European perch (Perca fluviatilis L.) – Fish Physiology and Biochemistry 44: 927-937; doi: 10.1007/s110695-018-0482-4
 13. Terech-Majewska T., Kaczorek E., Schulz P., Zakęś Z., Rożyński M., Kowalska A., Zembrzuska M., Siwicki A.K. 2018 – Influence of effective microorganisms on non-specific cellular defense mechanisms of pikeperch – Medycyna Weterynaryjna 74: 314-319; doi: 10.21521/mw.6033
 14. Zakęś Z., Rożyński M., Ziomek E., Demska-Zakęś K. 2017 – Tagging juvenile European perch (Perca fluviatilis L.) with passive integrated transponders (PIT) – impact on growth, condition, and physiological indexes – Archives of Polish Fisheries 25: 201-2017; doi: 10.1515/aopf-2017-0019.
 15. Jarmołowicz S., Rożyński M., Kowalska A., Zakęś Z. 2017 – Growth in juvenile pikeperch (Sander lucioperca L.) stimulated with yeast, Saccharomyces cerevisiae, extract – Aquaculture Research 49: 614-620; doi: 10.1111/are.13490.
 16. Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Ziomek E., Szczerbowski A., Stawecki K., Zakęś Z. 2017 – Impact of two telemetry transmitter implantation incision suturing methods on the physiological state and condition of perch (Perca fluviatilis) – Archives of Polish Fisheries 25: 89-101; doi: 10.1515/aopf-2017-0009.
 17. Zakęś Z., Wunderlich K., Szczepkowski M., Różyński M. 2017 – Tagging juvenile European whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) with passive integrated transponders – impact of fish size on growth performance and tag retention – Aquaculture Research 48: 5791-5796; doi: 10.1111/are.13402
 18. Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Hopko M., Sikora A., Zakęś Z. 2017 – The effects of surgically implanted dummy tags on the survival, growth performance, and physiology of pikeperch (Sander lucioperca) – Fish Physiology and Biochemistry 43: 999-1010; doi: 10.1007/s10695-017-0347-2
 19. Rożyński M., Ziomek E., Demska-Zakęś K., Kowalska A., Zakęś Z. 2016 – Propiscin – a safe anaesthetic for pikeperch (Sander lucioperca L.) – Acta Veterinaria Hungarica 64: 415-424; doi: 10.1556/004.2016.039
 20. Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Szczepkowski M., Rożyński M., Ziomek E. 2016 - Impact of sex and diet on hematological and blood plasma biochemical profiles and liver histology of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Archives of Polish Fisheries 24: 61-68; doi: 10.1515/aopf-2016-0007

 

Monografie/rozdziały w monografiach:

 1. Rożyński M., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2022 – Zastosowanie preparatu MS-222 w akwakulturze  – W: Dobrostan ryb w wylęgarnictwie i akwakulturze (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 117-128.
 2. Rożyński M., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2022 – Wpływ kąpieli profilaktycznych w roztworze chlorku sodu i/lub siarczanu miedzi na dobrostan młodocianego sandacza (Sander lucioperca)  – W: Dobrostan ryb w wylęgarnictwie i akwakulturze (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 129-142.
 3. Rożyński M., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2021 – Wpływ implantacji nadajników telemetrycznych na stan kondycyjny i fizjologiczny młodocianego okonia (Perca fluviatilis)  – W: Akwakultura jako narzędzie ochrony ichtiofauny (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 191-205.
 4. Rożyński M., Zakęś Z. 2020 – Stan zasobów i zastosowanie maczki rybnej oraz oleju rybnego - trendy i wyzwania. W: Żywienie ryb i inne problemy akwakultury (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 11-30.
 5. Rożyński M., Zakęś Z. Hopko M., Stawecki K. 2019 – Usypianie młodocianego sandacza (Sander lucioperca) w roztworze MS-222. W: “Akwakultura Ryb Okoniowatych oraz innych gatunków” (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 11-20.
 6. Rożyński M., Ziomek E.,  Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2019 – Wpływ usypiania sandacza (Sander lucioperca) za pomocą MS-222 na wskaźniki fizjologiczne. W: “Akwakultura Ryb Okoniowatych oraz innych gatunków” (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś. Wyd. IRS, Olsztyn: 21-29.
 7. Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Hopko M., Sikora A., Zakęś Z. 2018 – Wpływ implantacji nadajników telemetrycznych na stan fizjologiczny i status zdrowotny młodocianego sandacza (Sander lucioperca). W: Wylęgarnictwo i podchowy ryb oraz raków (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, Wyd. IRS, Olsztyn 235-250.
 8. Zakęś Z., Szczepkowski M., Kapusta A., Rożyński M., Stawecki K., Pyka J., Szczepkowska B., Wunderlich K., Kozłowski M., Kowalska A., Hopko M. 2015 – Z akwakultury do natury. Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych (Red.) Z. Zakęś, M. Szczepkowski. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego: s. 224.

 

Projekty badawcze:

 • Tytuł projektu – Wpływ kąpieli profilaktycznych przeprowadzanych w wodnym roztworze chlorku sodu i/lub siarczanu miedzi na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne sandacza (Sander lucioperca). Nr projektu: IRS-046-3/1/1/2018. Pełniona funkcja: kierownik projektu.
 • Tytuł projektu – Indukcja znieczulenia ogólnego sandacza (Sander lucioperca) za pomocą MS-222 oraz określenie jej wpływu na stan fizjologiczny i zdrowotny tego gatunku. Nr projektu: IRS-046-13/2/2017. Pełniona funkcja: kierownik projektu.
 • Tytuł projektu – Wpływ implantacji znaczków telemetrycznych na dobrostan sandacza (Sander lucioperca) i okonia (Perca fluviatilis). Nr projektu: IRS-046-35/-1.1/1/2016. Pełniona funkcja: kierownik projektu.
 • Tytuł projektu – Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych. Nr projektu/umowy z ARiMR: 00001-6521.6-OR1400002/17/19. Pełniona funkcja: kierownik projektu.
 • Tytuł projektu – Innowacyjne biotechniki chowu i hodowli ryb w systemach recyrkulacyjnych. Projekt badawczy IRS nr Z-013. Pełniona funkcja: wykonawca.
 • Tytuł projektu – Program Doradztwa Rybackiego: Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchów ryb i zarybianie. Nr projektu/umowy z ARiMR: 00002-6521.2-OR1400003/18/20. Pełniona funkcja: wykonawca.
 • Tytuł projektu – Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu- Nr projektu/umowy z ARiMR: 00001-6521.1-OR1600002/17/18. Pełniona funkcja: wykonawca.