prof. dr hab. Andrzej Siwicki

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 24 90

Pan prof. zw. dr hab. Andrzej K. Siwicki urodził się dnia 7 lipca 1953 roku w Przemyślu. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ukończył w 1978 roku. W roku 1983 uzyskuje stopień naukowy doktora, a w 1990 roku uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1995 roku uzyskuje tytuł naukowy profesora. Z dniem 1 czerwca 1999 roku zostaje mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Łączny dorobek naukowy prof. dr hab. A.K. Siwickiego obejmuje ponad 500 prac i doniesień naukowych. Prof. dr hab. A.K. Siwicki prowadzi działalność naukową ukierunkowaną na zagadnienia związane z mikrobiologią i immunologią kliniczną oraz oceną wpływu ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka. Zakres działalności naukowej obejmuje: patogenność wybranych grup wirusów i bakterii, ocenę wpływu chemoterapeutyków i innych ksenobiotyków na komórki immunokompetentne oraz komórkową i humoralną odpowiedz immunologiczną, badania nad osłoną immunohomeostazy oraz modulowaniem odporności komórkowej i humoralnej po supresji indukowanej ksenobiotykami, doskonalenie metod szybkiej diagnostyki chorób wirusowych i bakteryjnych przy użyciu metod immunologicznych z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych oraz technik cytometrii przepływowej, zastosowanie biologii molekularnej w diagnostyce chorób infekcyjnych i terapii, doskonalenie metod immunoprofilaktyki: biostymulatory, szczepionki mono i poliwalentne oraz rekombinowane oraz epidemiologię związaną z chorobami odzwierzęcymi (zoonozami). Pod jego opieką naukową zakończono 8 przewodów doktorskich, a 2 następne przewidywane są do obrony w najbliższym okresie. Jest opiekunem ponad 50 prac magisterskich i 80 prac licencjackich  z zakresu mikrobiologii oraz immunologii klinicznej.

W ramach działalności naukowej odbył następujące staże i misje naukowe: staż naukowy w USDI NFHRL WV, USA; staż naukowy w Dept. of Experimental Morphology and Cell Biology UW, Holandia; staż naukowy w Department of Sciences Tel Aviv University, Izrael; staż naukowy w Department of Virology Veterinary Research Institute, Brno; staż naukowy w Department Pharmacology and Toxicology ENVL, Francja; stypendium naukowe Ministry of Sciences and Technology, Francja (1991-1992); stypendium naukowe USDA w NFHRL WV, USD (1992); stypendium naukowe - Program TEMPRA INRA-ENVL (1994); misje naukowe - Toyama Res. Institute, Namerikawa, Japonia (1995, 1996) oraz misje naukowe - Laboratoire Departemental d’Analyses Francja (1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

            Prof. dr hab. A.K. Siwicki aktualnie pełni następujące funkcje w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych: członek Zarządu Głównego oraz przewodniczący Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, vice-przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Jest członkiem lokalnej Komisji Etycznej Do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach KBN oraz działa czynnie w Polskim Towarzystwie Patologów. Równocześnie pełni funkcję audytora/eksperta Polskiego Centrum Akredytacyjnego, jest ekspertem FAO i Komisji UE oraz członkiem New York Academy of Sciences.

Pośród licznych obowiązków znajduje zawsze czas na sport, szczególnie na tenis i pływanie oraz narciarstwo alpejskie. Jest ojcem trojga dzieci. Równocześnie jest kolekcjonerem filiżanek do herbaty (posiada dużą kolekcję) oraz jest uznanym znawcą win francuskich i włoskich.