prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 01 71, +48 89 524 05 05

Przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wyższej, data uzyskania stopnia naukowego lub tytułu naukowego:

 

magistra - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, rybactwo, 1986 r.

doktora - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, nauki rolnicze w zakresie rybactwa, 1995 r.

doktora habilitowanego - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, nauki rolnicze w zakresie rybactwa, 2000 r.

profesora - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, nauki rolnicze w zakresie rybactwa, 2005 r.

 

Zainteresowania badawcze:

- kontrolowany rozród ryb (w normalnym terminie i poza sezonem rozrodczym);

- podchów larw, stadiów młodocianych oraz tucz „nowych” gatunków ryb w warunkach kontrolowanych (np. sandacz, szczupak, sum europejski, okoń, lin, karaś pospolity);

- metabolizm ryb w warunkach intensywnej akwakultury (obiegi recyrkulacyjne – RAS);

- jakość mięsa (podstawowy skład chemiczny, profile kwasów tłuszczowych, cechy sensoryczne, organoleptyczne i dietetyczne) i wydajność rzeźna ryb przetrzymywanych w systemach o różnym stopniu intensyfikacji chowu;

- biochemia, hematologia i histologia ryb przetrzymywanych w RAS;

- profilaktyka i terapia chorób ryb w RAS (zastosowanie preparatów immunostymulujących, pre- i probiotyków, itp.);

- optymalizacja pracy systemów RAS

- dobrostan ryb;

- znakowanie ryb;

- zarybianie wód naturalnych;

- gospodarowanie zasobami ichtiofauny w różnych typach ekosystemów wodnych.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 

Publikacje naukowe:

Siwicki A.K., Zakęś Z., Fuller J.C. Jr., Nissen S., Trapkowska S., Głąbski E., Kazuń K., Kowalska A., Terech-Majewska E. 2005 – The effect of feedeing the leucine metabolite β-hydroxy-βmethylbutyrate (HMB) on cell-mediated immunity and protection against Yersinia ruckeri in pikeperch, (Sander lucioperca) – Aquaculture Research 36: 16-21.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2005 – Artificial spawning of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) stimulated with human chorionic gonadotropin (hCG) and mammalian GnRH anologue with a dopamine inhibitor – Archives of Polish Fisheries 13(1): 63-75.

Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Ulikowski D., Kowalska A. 2005 – Fatty acids profile in dorsal and ventral sections of fillets from European catfish (Silurus glanis L.) fed various feeds – Archives of Polish Fisheries 13(1): 17-29.

Demska-Zakęś K., Zakęś Z., Roszuk J. 2005 – The use of tannic acid to remove adhesiveness from pikeperch, Sander lucioperca, eggs – Aquaculture Research 36: 1458-1464.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2005 – Oxygen consumption and ammonia excretion by Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) reared under optimal thermal conditions – Archives of Polish Fisheries 13: 251-259.

Siwicki A.K., Zakęś Z., Fuller J.C. Jr., Nissen S., Trapkowska S., Głąbski E., Kowalska A., Kazuń K., Terech-Majewska E. 2006 – Influence of β-hydroxy-β-methylbutyrate on nonspecific humoral defence mechanisms and protection against furunculosis in pikeperch (Sander lucioperca) – Aquaculture Research 37: 127-131.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Jarocki P., Stawecki K. 2006 – The effect of feeding on oxygen consumption and ammonia excretion of juvenile tench Tinca tinca (L.) reared in a water recirculating system – Aquaculture International 14: 127-140.

Siwicki A.K., Zakęś Z., Fuller J.C.Jr., Nissen S., Kazuń K., Głąbski E. 2006 – The influence of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on cell-mediated immunity in tench Tinca tinca (L.): in vitro and in vivo study – Aquaculture International 14: 153-161.

Zakęś Z., Kowalska A., Czerniak S., Demska-Zakęś K. 2006 – Effects of feeding frequency on growth and size variation of juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.) – Czech Journal of Animal Science 51:(2): 85-91.

Kowalska A., Zakęś Z., Demska – Zakęś K. 2006 – The impact of feeding on the results of rearing larval pikeperch, Sander lucioperca (L.), with regard to the development of the digestive tract – Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries 9(2), art-05.html.

Popek W., Dietrich G., Glogowski J, Demska-Zakęś K., Drąg-Kozak E., Sionkowski J., Łuszczek-Trojan E., Epler P., Demianowicz W., Sarosiek B., Kowalski R., Jankun M., Zakęś Z., Król J., Czerniak S., Szczepkowski M. 2006 – Influence of heavy metals and 4-nonylphenol on reproductive in fish – Reproductive Biology 6(1): 175-188.

Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2006 – Induction of testies-ova in pikeperch (Sander lucioperca (L.)) exposed to 4-nonylphenol - Archives of Polish Fisheries 14(1): 29-39.

Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M., Wunderlich K. 2006 – The impact of diet on the slaughter field, proximate composition, and fatty acids profile of filet of tench (Tinca tinca (L.) – Archives of Polish Fisheries 14(2): 195-211.

Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Ulikowski D., Kowalska A. 2007 – Slaughter value and flesh characteristics of European catfish (Silurus glanis) fed natural and formulated feed under different rearing conditions – European Food Research and Technology 224: 453-459.

Szkudlarek M., Zakęś Z. 2007 – Effect of stocking density on survival and growth performance of pikeperch, Sander lucioperca (L.), larvae under controlled conditions - Aquaculture International 15(1): 67-81.

Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M., Kowalska A. 2007 –  Slaughter yield, proximate composition, and flesh color of cultivated and wild perch (Perca fluviatilis L.) – Czech Journal of Animal Science 52(8): 260-267.

Zakęś Z. 2007 - Out-of-season spawning of cultured pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Aquaculture Research 38: 1419-1427.

Zakęś Z., Szczepkowski M., Demska-Zakęś K., Jesiołowski M. 2007 – Oxygen consumption and ammonia excretion by juvenile pike, Esox lucius L. – Archives of Polish Fisheries 15(2): 79-92.

Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M. 2008 – Fatty acids composition of wild and cultured northern pike (Esox lucius) – Journal of Applied Ichthyology 24: 196-201.

Zakęś Z., Kowalska A., Demska-Zakęś K., Jeney G., Jeney Z. 2008 – Effect of two medicinal herbs (Astragalus radix and Lonicera japonica) on the growth performance and body composition of juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Aquaculture Research 39: 1149-1160.

Siwicki A.K., Zakęś Z., Terech-Majewska E., Kowalska A., Małaczewska J. 2009 – Supplementing the feed of pikeperch [Sander lucioperca (L.)] juveniles with MacroGard and its influence on nonspecific cellular and humoral defense mechanisms - Aquaculture Research 40(4): 405-411.

Szabó G., Müller T., Molnár T., Sudár G., Zakes Z., Hancz C. 2009 – The effect of different daily rations on the growth and total body composition of Volga pikeperch (Sander volgensis Gmelin 1788) under intensive culture conditions – Acta Agraria Kaposváriensis 13(1): 37-46 (in Hungarian with English summary).

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2009 – Controlled reproduction of pikeperch Sander lucioperca (L.): a review – Archives of Polish Fisheries 17: 153-170.

Zakęś Z., Jankowska B., Jarmołowicz S., Żmijewski T., Partyka K., Demska-Zakęś K. 2009 – Effects of different dietary fatty acids profiles on the growth performance and body composition of juvenile tench (Tinca tinca (L.)) – Reviews in Fish Biology and Fisheries, doi: 10.1007/s11160-009-9146-x.

Siwicki A.K., Zakęś Z., Terech-Majewska-E., Kazuń K., Lepa A., Głąbski E. 2009 – Dietary Macrogard reduces Aeromonas hydrophila mortality in tench (Tinca tinca) through the activation of cellular and humoral defence mechanisms – Reviews in Fish Biology and Fisheries, doi: 10.1007/s11160-009-9133-2.

Kowalska A., Zakęś Z., Jankowska B., Siwicki A. 2009 – Substituting vegetable oil for fish oil in pikeperch diets: the impact on growth, internal organ histology, blood biochemical parameters, and proximate composition – Aquaculture Nutrition, doi: 10.1111/j.1365-2095.2009.00744.x

Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M. 2010 – Fatty acids profile of muscles, liver and mesenteric fat in wild and reared perch (Perca fluviatilis L.) – Food Chemistry 118: 764-768.

Kowalska A., Zakęś Z., Jankowska B., Siwicki A. 2010 – Impact of diets with vegetable oils on the growth, histological structure of internal organs, biochemical blood parameters, and proximate composition of pikeperch Sander lucioperca (L.) – Aquaculture, doi: 10.1016/j.aquaculture.2010.01.02

Partyka K., Kapusta A., Kowalska A., Jarmołowicz S., Hopko M., Zakęś Z. 2010 - Wpływ diety na cechy biometryczne juwenalnego karasia pospolitego Carassius carassius (L.) - Komunikaty Rybackie 3: 1-5.

Kozłowski M., Zakęś Z., Szczepkowski M., Wunderlich K., Piotrowska I., Szczepkowska B. 2010 – Impact of light iintensity on the results of rearing juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.), in recirculating aquaculture systems – Archives of Polish Fisheries 18: 77-84.

Hopko M., Zakęś Z., Kowalska A., Partyka K. 2010 – Impact of intraperitoneal and intramuscular PIT tags on survival, growth, and tag retention in juvenile pikeperch – Archives of Polish Fisheries 18: 85-92.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A., Hancz C., Jarmołowicz S. 2010 – Impact of diets supplemented with rapeseed, soy, and sunflower oils on growth rates and the histological picture of the livers of juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.) – Archives of Polish Fisheries 18: 67-75.

Jarmołowicz S., Demska-Zakęś K., Kowalski R., Cejko B.I., Glogowski J., Zakęś Z. 2010 – Impact of dibutyl phthalate and benzyl butyl phthalate on motility parameters of sperm from the European pikeperch Sander lucioperca (L.) – Archives of Polish Fisheries 18: 149-156.

Zakęś Z., Kowalska A., Jankowska B., Demska-Zakęś K., Hancz C., Jarmołowicz S. 2010 – Impact of feeding juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) diets supplemented with vegetable oils on proximate body composition and fatty acid profile – Archives of Polish Fisheries 18: 135-147.

Jarmołowicz S., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2010 – Toksyczność wybranych ftalanów w granicach ich rozpuszcalnosci w wodzie na przykładzie sandacza, Sander lucioperca (L.) – Komunikaty Rybackie 6: 9-12.

Kowalska A., Zakęś Z., Jankowska B., Demska-Zakęś K. 2011 – Effect of different dietary lipid levels on growth performance, slaughter yield, chemical composition, and histology of liver and intestine of pikeperch, Sander luciopercaCzech Journal of Animal Science 56(3): 136-149.

Kowalska A., Zakęś Z., Jankowka B., Siwicki A. 2011 – Substituting vegetable oil for fish oil in pikeperch diets: the impact on growth, internal organ histology, blood biochemical parameters, and proximate composition – Aquaculture Nutrition 17: e148-e163, doi: 10.1111/j.1365-2095.2009.00744.x

Kowalska A., Kowalski R.K., Zakęś Z. 2011 – The effect of selective cyclooxygenase (COX) inhibitors on Japanese medaka (Oryzias latipes) reproduction parameters – World Academy of Science, Engineering and Technology 77: 19-23.

Szczepkowski M., Zakęś Z., Szczepkowska B., Piotrowska I. 2011 – Effect of size sorting on the survival, growth and cannibalism in pikeperch (Sander lucioperca L.) larvae during intensive culture in RAS – Czech Journal of Animal Science 56(11): 483-489.

Kowalska A., Zakęś Z., Siwicki A.K.; Jankowska B.; Jarmołowicz S.; Demska-Zakęś K. 2012 – Impact of diets with different proportions of linseed and sunflower oils on the growth, liver histology, immunological and chemical blood parameters, and proximate composition of pikeperch Sander lucioperca (L.) – Fish Physiology and Biochemistry 38: 375-388, doi 10.1007/s10695-011-9514-z

Jarmołowicz S., Zakęś Z., Siwicki A., Kowalska A., Hopko M., Głąbski E., Demska-Zakęś K., Partyka K. 2012 – Effects of brewer’s yeast extract on growth performance and health of juvenile pikeperch Sander lucioperca (L.) – Aquaculture Nutrition 18: 457-464, doi: 10.1111/j.1365-2095.2011.00915x

Demska-Zakęś K., Zakęś Z., Ziomek E., Jarmołowicz S. 2012 – Impact of feeding juvenile tench (Tinca tinca (L.)) feeds supplemented with vegetable oils on hematological indexes and liver histology – Archives of Polish Fisheries 20: 67-75; doi 10.2478/v10086-012-0009-z

Siwicki A.K., Lepa A., Zakęś Z., Kowalska A., Kazuń B., Kazuń K., Głąbski E. 2012 – Influence of dietary administration of ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) on the innate immunity and resistance against bacterial infections in pikeperch (Sander lucioperca ) – Journal of Agricultural Science and Technology B2: 965-970.

Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2012 – Growth and survival in earthen ponds of different sizes of juvenile pike reared in recirculating aquaculture systems – Archives of Polish Fisheries 20: 267-274, DOI 10.2478/v10086-012-0030-2

Zakęś Z., Szczepkowski M., Jankowska B., Kowalska A., Demska-Zakęś K. 2012 – Slaughter yield and growth performance indexes of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) selects reared in recirculating aquaculture systems at suboptimal temperatures – Archives of Polish Fisheries 20: 281-288, DOI 10.2478/v10086-012-0032-0

Zakęś Z., Hopko M., Kowalska A., Partyka K., Stawecki K. 2013 – Impact of feeding pikeperch Sander lucioperca (L.) feeds of different particle size on the results of the initial on-growing phase in recirculation systems – Archives of Polish Fisheries 21: 3-9, DOI 10.2478/aopf-2013-0001

Kapusta A., Partyka K., Szczepkowska B., Jarmołowicz S., Hopko M., Piotrowska I., Kowalska A., Zakęś Z. 2013 – Impact of diet and culture conditions on the body shape of crucian carp (Carassius carassius L.) – Journal of Applied Animal Research 41(4): 462-469., http://dx.doi.org/10.1080/09712119.2013.792738

Zakęś Z., Szczepkowski M., Partyka K., Wunderlich K. 2013 – Effect of gonadotropin hormonal stimulation on out-of-season propagation success of different year classes of indoor-reared pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Aquaculture International 21: 801-810, DOI 10.1007/s10499-012-9562-0

Jarmołowicz S., Zakęś Z., Siwicki A., Terech-Majewska E., Kowalska A., Partyka K., Hopko M. 2013 – Immunomodulatory effect of dietary brewer’s yeast extract in Sander lucioperca juveniles against the challenge of Aeromonas salmonicidaAquaculture International 21: 939-945, DOI 10.1007/s10499-012-9546-0

Jarmołowicz S., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2013 – Impact of di-n-butyl phthalate on reproductive system development in European pikeperch (Sander lucioperca) – Acta Veterinary Brno 82: 197-201, doi: 10.2754/avb201382020197.

Zakęś Z., Hopko M. 2013 – Tagging juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) in the cheek with Passive Integrated Transponders (PIT) – impact on rearing indexes and tag retention – Archives of Polish Fisheries 21: 243-248.

Zakęś Z., Kapusta A., Hopko M., Szczepkowski M., Kowalska A. 2013 – Growth, survival and tag retention in juvenile pikeperch (Sander lucioperca) in laboratory conditions – Aquaculture Research, DOI 10.1111/are.12283

Jarmołowicz S., Zakęś Z. 2014 – Amino acid profile in juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – impact of supplementing feed with yeast extract – Archives of Polish Fisheries 22: 135-143.

Jarmołowicz S., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2014 – Impact of butyl benzyl phthalate on development of the reproductive system of European pikeperch, Sander lucioperca (L.)Acta Veterinaria Hungarica 62: 397-407.

Kowalska A., Zakęś Z. 2014 – Wybrane wskaźniki podchowu samic i samców sandacza (Sander lucioperca L.) przetrzymywanych w systemach recyrkulacyjnych – Komunikaty Rybackie 6: 1-6.

Król J., Zakęś Z. 2015 – Effect of dietary L-tryptophan on cannibalism, survival and growth in pikeperch Sander lucioperca (L) post-larvae – Aquaculture International, doi 10.1007/s10499-015-99365-1

Zakęś Z., Pietrzak-Fiećko R., Szczepkowski M., Modzelewska-Kapituła M. Jankowska B. 2015 – Slaughter yield of fatty acids profile of fillets of pike (Esox lucius L.) caught before and after spawning – Archives of Polish Fisheries 23: 231-235.

Zakęś Z., Szczepkowski M., Szczepkowska B., Kowalska A., Kapusta A., Jarmołowicz S., Piotrowska I., Kozłowski M., Partyka K., Wunderlich K., Hopko M.  2015 – Effects of stocking earthen ponds with pikeperch (Sander lucioperca (L.)) fingerlings reared in recirculating aquaculture system – effects of fish size and the presence of predators – Bulgarian Journal of Agricultural Science 21: 5-11.

Szczepkowski M., Zakęś Z., Szczepkowska B., Piotrowska I., Kozłowski M., Wunderlich K., Kapusta A. 2015 – Tag retention, growth rate, and survival of juvenile pike tagged with visible implant elastomer and coded wire tags – Bulgarian Journal of Agricultural Science 21: 12-16.

Kowalska A., Zakęś Z., Siwicki A.K., Terech-Majewska E., Jankowska B., Jarmołowicz S., Głąbski E. 2015 – Impact of brewer’s yeast extract and levamisole in diets with vegetable oils on the growth, chemical composition, and immunological and biochemical blood parameters of pikeperch (Sander lucioperca) – Czech Journal of Animal Science 60(11): 498-508. DOI: 10.17221/8558-CJAS

Pietrzak-Fiećko R., Modzelewska-Kapituła M., Zakęś Z. 2015 – The effect of thermal treatment method on fatty acids composition of pike fillets – Annales of Nutrition & Metabolism 67: 511, DOI: 10.1159/000440895

Zakęś Z., Rożyński M., Hopko M., Szczepkowski M., Wunderlich K. 2016 – Tagging pikperch (Sander lucioperca (L.)) spawners with visible implant elastomer (VIE) tags – Komunikaty Rybackie 2: 1-4.

Zakęś Z., Wunderlich K., Rożyński M., Szczepkowski M., Hopko M. 2016 – Out-of-season pikeperch (Sander lucioperca (L.)) reproduction) – Komunikaty Rybackie 3: 1-5.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Szczepkowski M., Rożyński M., Ziomek E. 2016 - Impact of sex and diet on hematological and blood plasma biochemical profiles and liver histology of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Archives of Polish Fisheries 24: 61-68.

Rożyński M., Ziomek E., Demska-Zakęś K., Kowalska A., Zakęś Z. 2016 – Propiscin – a safe anaesthetic for pikeperch (Sander lucioperca L.) – Acta Veterinaria Hungarica 64: 415–424.

Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Hopko M., Sikora A., Zakęś Z. 2017 – The effects of surgically implanted dummy tags on the survival, growth performance, and physiology of pikeperch (Sander lucioperca) – Fish Physiology and Biochemistry 43: 999-1010., DOI 10.1007/s10695-017-0347-2

Zakęś Z., Wunderlich K., Szczepkowski M., Różyński M. 2017 – Tagging juvenile European whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) with passive integrated transponders – impact of fish size on growth performance and tag retention – Aquaculture Research 48: 5791-5796, DOI 10.1111/are.13402

Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Ziomek E., Szczerbowski A., Stawecki K., Zakęś Z. 2017 – Impact of two telemetry transmitter implantation incision suturing methods on the physiological state and condition of perch (Perca fluviatilis) – Archives of Polish Fisheries 25: 89-101. DOI 10.1515/aopf-2017-0009.

Jarmołowicz S., Rożyński M., Kowalska A., Zakęś Z. 2017 – Growth in juvenile pikeperch (Sander lucioperca L.) stimulated with yeast, Saccharomyces cerevisiae, extract – Aquaculture Research 49: 614-620. DOI 10.1111/are.13490.

Pietrzak-Fiećko R., Modzelewska-Kapituła M., Zakęś Z., Szczepkowski M. 2017 – The effect of thermal treatment method on fatty acid composition in northern pike (Esox lucius) fillets – Journal of Aquatic Food Product Technology 26(10): 1303-1311, DOI 10.1080/10498850.2017.1390517

Modzelewska-Kapituła M., Pietrzak-Fiećko R., Zakęś Z., Szczepkowski M. 2017 – Assessment of fatty acid composition and technological properties of northern pike (Esox lucius) fillets: the effect of fish origin and sex – Journal of Aquatic Food Product Technology 26(10): 1312-1323, DOI 10.1080/10498850.2017.1390516

Dulski T, Zakęś Z., Ciesielski S. 2017 – Characterization of the gut microbiota in early life stages of pikeperch Sander luciopercaJournal of Fish Biology 92: 94-104, DOI: 10.1111/jfb.13496

Zakęś Z., Rożyński M., Ziomek E., Demska-Zakęś K. 2017 – Tagging juvenile European perch (Perca fluviatilis L.) with passive integrated transponders (PIT) – impact on growth, condition, and physiological indexes – Archives of Polish Fisheries 25: 201-2017, DOI: 10.1515/aopf-2017-0019.

Terech-Majewska T., Kaczorek E., Schulz P., Zakęś Z., Rożyński M., Kowalska A., Zembrzuska M., Siwicki A.K. 2018 – Influence of effective microorganisms on non-specific cellular defense mechanisms of pikeperch – Medycyna Weterynaryjna 74: 314-319, DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6033

Rożyński M., Demska-Zakęś K., Sikora A., Zakęś Z. 2018 – Impact of inducing general anesthesia with Propiscin (etomidate) on physiology and health of European perch (Perca fluviatilis L.) – Fish Physiology and Biochemistry 44: 927-937, DOI: doi.org/10.1007/s110695-018-0482-4

Rożyński M., Hopko M., Stawecki K., Zakęś Z. 2018 – Impact of fish size, water temperature, and MS-222 concentration on inducing general anesthesia in pikeperch (Sander lucioperca) – Aquaculture Research 49: 2774-2781, DOI: 10.1111/are.13738

Zakęś Z., Rożyński M., Kapusta A., Ziomek E., Demska-Zakęś K. 2018 – Impact of the surgical implantation of acoustic transmitters on the condition and health of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Fisheries & Aquatic Life 26: 185-192, DOI 10.2478/aopf-2018-0020

Zakęś Z., Rożyński M., Demska-Zakęś K. 2019 – Effect of PIT tagging on hematology and plasma composition of juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Aquaculture International 27: 971-981, DOI 10.1007/s10499-019-00357-7

Rożyński M., Ziomek E., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2019 – Impact of inducing general anaeshesia with MS-222 on haematological and biochemical parameters of pikeperch (Sander lucioperca) – Aquaculture Research 50: 2125-2132, DOI: 10.1111/are.14090

Schulz P., Terech-Majewska E., Siwicki A.K., Kazuń B., Demska-Zakęś K., Rożyński M., Zakęś Z. 2020 – Effect of different routes of vaccination against Aeromonas salmonicida on rearing indicators and survival after an experimental challenge of pikeperch (Sander lucioperca) in controlled rearing – Vaccines 8, 476; doi:10.3390/vaccines8030476

Zakęś Z., Pietrzak-Fiećko R., Szczepkowski M., Modzelewska-Kapituła M. 2020 – Slaughter yield and dietary value of wild and cultured vendace (Coregonus albula) – Fisheries & Aquatic Life 28: 91-98; doi: 10.2478/aopf-2020-0012

Demska-Zakęś K., Gomułka P., Rożyński M., Zakęś Z.2021 – Effect of a short-term sodium chloride bath on juvenile pikeperch (Sander lucioperca) welfare – Aquaculture Reports 19, 100569; https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100569

Terech-Majewska E., Pajdak-Czaus J., Kaczorek-Łukowska E., Rożyński M., Zakęś Z., Kowalska A., Kazuń K., Siwicki A.K. 2021 – Influence of effective microorganisms on pikeperch nonspecific humoral immunity, general condition, and development – Fisheries & Aquatic Life 29: 80-87, https://doi.org/10.2478/aopf-2021-0010

Rożyński M., Sikora A., Demska-Zakęś K., Zakęś Z. 2021 – Influence of brief immersion in an aqueous solution of sodium chloride and/or copper sulphate on pikeperch (Sander lucioperca (L.)) blood parameters – Annals of Animal Science 22(2): 643–651, http://doi.org/10.2478/aoas-2021-0064

Rożyński M., Demska-Zakęś K., Rożyński R., Formicki K., Zakęś Z. 2021 – Effects of functional feeds on hematological and biochemical indicators of juvenile sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) – Fisheries & Aquatic Life 29: 124-134, https://doi.org/10.2478/aopf-2021-0014

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Rożyński M., Gomułka P., Rożyński R. 2022 – Influence of intraperitoneal implantation of 12 mm PIT on the welfare of juvenile brown trout (Salmo trutta) – Fisheries Research 255, 106458, https://doi.org/10.1016/j.fishres.2022.106458

 

Monografie:

Zakęś Z. 2005 – Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków. Wyd. IRS, Olsztyn, 240 s.

Kamler E., Wolnicki J., Zakęś Z. 2006 – Procedings of the IVth International Workshop on Biology and Culture of the Tench Tinca Tinca (L.). Aquaculture International 2006(1), 218 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Wolnicki J. 2006 – Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków. Wyd. IRS, Olsztyn, 372 s.

Wolnicki J., Zakęś Z., Kamiński R. 2007 – Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków. Wyd. IRS, Olsztyn, 275 s.

Zakęś Z., Wolnicki J., Demska-Zakęś K., Kamiński R., Ulikowski D. 2008  – Biotechnologia w akwakulturze. Wyd. IRS, Olsztyn, 410 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A., Ulikowski D. 2009 – Rozród podchów profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków. Wyd. IRS, Olsztyn, 356 s.

Zakęś Z. 2009 – Sandacz. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. Wyd. IRS, Olsztyn, 203 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. 2010 – Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Wyd. IRS, Olsztyn, 277 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. 2011 – Nowe gatunki w akwakulturze - rozród, podchów, profilaktyka. Wyd. IRS, Olsztyn, 333 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. 2012 – Wylęgarnictwo organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania i perspektywy. Wyd. IRS, Olsztyn, 299 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. 2013 – Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych. Wyd. IRS, Olsztyn, 292 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. 2014 - Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność. Wyd. IRS, Olsztyn, 332 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A. 2015 – Podchowy organizmów wodnych - osiągnięcia, wyzwania, perspektywy. Wyd. IRS, Olsztyn, 365 s.

Zakęś Z., Szczepkowski M. 2015 – Z akwakultury do natury. Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych. Wyd. IRS, Olsztyn, 224 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2016 – Wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia. Wyd. IRS, Olsztyn, 313 s.

Zakęś Z. 2017 – Chów i hodowla sandacza. Wyd. IRS, Olsztyn, 212 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2017– Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury. Wyd. IRS, Olsztyn, 287 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2018 – Wylęgarnictwo i podchowy ryb oraz raków. Wyd. IRS, Olsztyn, 289 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2019 – Akwakultura ryb okoniowatych oraz innych gatunków - Wyd. IRS, Olsztyn, 299 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2020 – Żywienie ryb i inne problemy akwakultury – Wyd. IRS, Olsztyn, 290 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2021 – Akwakultura jako narzędzie ochrony ichtiofauny – Wyd. IRS, Olsztyn, 328 s.

Zakęś Z., Demska-Zakęś K. 2022 – Dobrostan ryb w wylęgarnictwie i akwakulturze. Wyd. IRS, Olsztyn, 254 s.

 

Projekty badawcze

 

Tytuł projektu – Biotechniki kontrolowanego rozrodu i podchowu materiału zarybieniowego sandacza Sander lucioperca (L.). Projekt własny finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr 3P06D02524). Charakter udziału - kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Wpływ 4-nonylfenolu podawanego w paszy na rozwój i funkcjonowanie układu płciowego ryb. Zadanie realizowane w ramach projektu badawczego zamawianego KBN (PBZ-KBN-084/P06/2003) „Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska” koordynowanego przez prof. dr hab. J. Strzeżka. Charakter udziału - wykonawca.

 

Tytuł projektu – Akwakultura drapieżnych ryb jeziorowych. Temat statutowy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (Nr 7/2001-2007). Charakter udziału - kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Akwakultura ryb jeziorowych. Temat statutowy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (Nr S007/2008-2012) - Charakter udziału - kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Wpływ żywienia na efekty podchowu juwenalnego sandacza, Sander lucioperca (L.). Projekt promotorski finansowany przez MNiSW (Nr N311 042 31/3372). Charakter udziału - kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Application of medicinal herbs to improve stress resistance in pikeperch (Sander lucioperca) farmed in intensive systems. Projekt finansowany przez MNiSW w ramach umowy międzyrządowej: Porozumienie o Współpracy Naukowej i Technicznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską (projekt Nr 2/2005). Charakter udziału - kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Development of biotechniques of the controlled reproduction and cultivation of European pikeperch (Sander lucioperca) and Volga perch (Sander volgensis). Projekt finansowany przez MNiSW w ramach umowy międzyrządowej: Porozumienie o Współpracy Naukowej i Technicznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską (projekt Nr 3/2008). Charakter udziału - kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Znaczenie kwasu arachidonowego i aktywności cyklooksygenazy 1 i 2 w rozrodzie ryb na przykładzie medaki, Oryzias latipes. Projekt własny finansowany przez MNiSW (Nr N N311 251137). Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Zastosowanie metod inżynierii genomowej, kontrolowanego rozrodu oraz doskonalenie metod profilaktyki i technik podchowu w celu zwiększenia produkcji materiału zarybieniowego okonia, Perca fluviatilis L.”. Projekt własny finansowany przez MNiSW (Nr N N311 2453 33). Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim - Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych. Nr umowy: 0002-61720-OR1400001/10. Charakter udziału – kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Siostrzany kanibalizm w akwakulturze sandacza Sander lucioperca (L.) – nowa koncepcja minimalizacji negatywnych skutków tego zjawiska. Projekt własny finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nr 5251/B/P01/2011/40. Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”, Nr umowy: 00004-61724-OR1400001/09/1. Charakter udziału – kierownik merytoryczny.

 

Tytuł projektu – Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Umowa nr ZP-333/PN/4/2011. Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Wpływ implantacji znaczków telemetrycznych na dobrostan sandacza (Sander lucioperca) i okonia (Perca fluviatilis). Nr projektu: IRS-046-35/-1.1/1/2016. Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Indukcja znieczulenia ogólnego sandacza (Sander lucioperca) za pomocą MS-222 oraz określenie jej wpływu na stan fizjologiczny i zdrowotny tego gatunku. Nr projektu: IRS-046-13/2/2017. Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Innowacyjne biotechniki chowu i hodowli ryb w systemach recyrkulacyjnych. Projekt badawczy IRS nr S-028. Charakter udziału – kierownik projektu.

 

Tytuł projektu –  Innowacyjna technologia rozrodu i podchowu narybku sandacza w warunkach recyrkulacyjnych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2. „Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nr Umowy – RPMA.01.02.00-14-5618/16/03 02. Charakter udziału - kierownik merytoryczny.

 

Tytuł projektu – Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu- Nr projektu/umowy z ARiMR: 00001-6521.1-OR1600002/17/18. Charakter udziału – kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Wpływ kąpieli profilaktycznych przeprowadzanych w wodnym roztworze chlorku sodu i/lub siarczanu miedzi na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne sandacza (Sander lucioperca). Nr projektu: IRS-046-3/1/1/2018. Charakter udziału – główny wykonawca.

 

Tytuł projektu – Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych. Nr projektu/umowy z ARiMR: 00001-6521.6-OR1400002/17/19. Charakter udziału – kierownik projektu.

 

Tytuł projektu – Program Doradztwa Rybackiego: Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchów ryb i zarybianie. Nr projektu/umowy z ARiMR: 00002-6521.2-OR1400003/18/20. Charakter udziału – kierownik projektu.