Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym

DYR.Zam.Publ.-30/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym”. (2 szt.) na potrzeby realizacji projektów „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”,

Termin składani aofert 30.12.2020 godz.10:00