Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącziku nr 3 do SIWZ DYR.Zam.Publ.-7/2020

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 10:00