Dostawa materiału zarybieniowego

DYR.Zam.Publ.-11/2020. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt. IV.16 tej decyzji)”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na dwie części:

1) Dostawa żywego narybku letniego sandacza do wody Zalewu Szczecińskiego

2) Dostawa żywego narybku letniego miętusa do wody Zalewu Szczecińskiego

termin składania ofert : 26.06.2020 r. do godziny 10:00

W przypadku narybku letniego  sandacza i miętusa obowiązują ogólne zasady określone w Instrukcji odbioru dla narybku.