Informacja o wyniku sondażu na zadanie pn.: "Dostawa aparatury laboratoryjnej do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie"

w ramach projektu pt.: „Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu”

 W przeprowadzonych czynności dotyczących sondażu jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Firmy:

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy Sp. J., ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek