OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO