OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

DYR.Zam.Publ.-S7/2015 - Usługa przygotowania audytu efektywności energetycznej uwzględniający energię cieplną i elektryczną wykorzystywaną w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w formie pisemnej do dnia 03.12.2015r. do godz. 11.00, w zamkniętej kopercie z napisem numeru sprawy oraz tytułem zamówienia