OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

DYR.Zam.Publ.-S6/2015. "Dostawa spektrofotometru typu nanodrop do płytek 96 dołkowych” z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym do wykonywania pomiarów stężenia dwuniciowego DNA RNA i białek w próbce izolatu DNA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z docelowym miejscem dostawy do Zakładu Rybactwa Stawowego w Żabieńcu.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05.10.2015 o godz.10:30 w pokoju 301.